XNA@VE

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

XN@VE is een afstudeerproject van Aran Vink om Microsoft XNA naar de Fontys CAVE te brengen. Op het moment van schrijven is het nog in ontwikkeling.


Status

Clustering Werkt, optimalisaties moeten nog wel gedaan worden

Stereoscopie Stereoscopie werkt. Projectiematrix kan aangepast worden op basis van positie in de cave. Draaiing van ogen en camera klopt alleen nog niet.

WiiMote Werkt, kan gemakkelijk aan camera gekoppeld worden voor besturing


Tracking Moet nog geimplementeerd worden

Voor meer informatie met betrekking tot XN@VE, zie het afstudeer verslag van Aran Vink. (In de kast in de cave.) In diezelfde kast ligt ook een handleiding voor XN@VE.