WiiMote

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Wiimote.jpg

De navigatie in de meeste applicaties binnen de CAVE gaat m.b.v. de WiiMote en nunchuck. De WiiMote is verbonden met de CaveServer via bluetooth. Voor deze verbinding maken we gebruik van de Tochiba stack.

Het programma hiervoor heet “Bluetooth Settings” en is te vinden onder:
Start --> Tochiba --> Bluetooth --> Bluetooth Settings.

Bluetooth.jpg

Je kunt de WiiMote synchronizeren door de synchronisatie knop bij de batterijen in te drukken of de 1 en 2 knop tegelijk in te drukken.