Syncmon

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Wat is Syncmon?

Syncmon is een klein, snel en simpel te gebruiken terminal programma dat mappen en bestanden synchroniseert. Als het programma eenmaal goed is opgezet, is het kopiëren en/of updaten van bestanden zo simpel als Syncmon aanklikken.

Syncmon werkt volgens een bron - doel systeem. Het programma moet weten welke mappen en bestanden de bron vormen, (oftewel het origineel) en daarnaast moet het programma weten waar deze naartoe gekopieerd moeten worden. Het programma controleert automatisch of de mappen en/of bestanden op de doel locatie al bestaan, en zal alleen kopieer acties uitvoeren waar het nodig is.

Hoe gebruik ik het?

Verreweg het meeste werk aan Syncmon is het installeren en configureren. Daarom is het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt.

Installatie

Syncmon is geschreven in C++ met de Microsoft Visual Studio 2005 compiler. De source code is beschikbaar, maar in de meeste gevallen is een kopietje van de binary (executable, .EXE file) voldoende.

Configuratie

Syncmon vereist een configuratie bestand om te kunnen werken. Dit bestand specificeert de bron map en de doel map/mappen. Het is heel belangrijk dat de syntax van het configuratie bestand klopt. Daarom hier duidelijke uitleg en een paar voorbeelden.

Syncmon doorloopt een configuratie bestand en zoekt naar de volgende keywords.

SOURCE= Dit geeft de bron map aan. Het moet direct gevolgd worden door de absolute map van de bron. Let hierbij op dat je alleen backslash "\" gebruikt.

DEST= Dit geeft een doel map aan. Wederom moet hierachter direct de absolute map worden geplaatst. Er kunnen meerdere doelen opgegeven worden na een bron.

END Dit geeft simpelweg aan het programma door dat we klaar zijn met het opgeven van doelen voor de erboven genoemde bron. Let op! Er kan pas een tweede doel worden opgegeven na dit keyword!

Voorbeeld voor lokale synchronisatie met een enkele doel map: SOURCE=C:\Software\Project Interplanetary\src Let op: Er bevind zich geen spatie voor of na het = teken. Namen van mappen en bestanden mogen wel een spatie bevatten Let op dat als SOURCE eindigt in de naam van een enkel bestand, dan moet DEST dat ook doen. In dit voorbeeld is C:\Software\Project Interplanetary\src een map die meerdere mappen en bestanden bevat.

DEST=D:\Backup\Software\Project Interplanetary\src Ik wil gewoon een up-to-date back up van de inhoud van C:\Software\Project Interplanetary\src,
in D:\Backup\Software\Project Interplanetary\src.

END Niet vergeten! Anders zal er niet veel gebeuren.

Hier volgt een voorbeeld configuratie bestand zoals die in een cluster opstelling zou kunnen worden gebruikt. Dit omvat dus netwerk mappen en meerdere doel mappen.

SOURCE=D:\Software\Ben\Programma

DEST=\\Computer links\Software\Ben\Programma DEST=\\Computer voor\Software\Ben\Programma DEST=\\Computer rechts\Software\Ben\Programma DEST=\\Computer vloer\Software\Ben\Programma

END


Gebruik

Als Syncmon wordt gestart zal het als eerst zoeken naar het configuratie bestand. De naam en locatie van een configuratie bestand kunnen als terminal parameters worden meegegeven. Er is geen limit aan het aantal configuratie bestanden dat geladen kan worden.

Syncmon.exe bensconfig.txt D:\software\project A\config.txt D:\software\Programma B\config.txt

Als er geen parameters worden meegegeven aan Syncmon dan zal het programma automatisch zoeken naar het bestand "config.txt" in de map waar de binary staat. (Dus langs de syncmon.exe) Als er geen configuratie bestand gevonden wordt, of de gevonden configuratie bestanden zijn incorrect dan zal er een error bericht zichtbaar zijn.

Als alle mappen en bestanden goed gesynchroniseerd zijn, zal Syncmon geen melding geven en direct afsluiten. Slechts als er fouten zijn opgetreden tijdens het synchroniseren zal Syncmon open blijven staan en de errors tonen.Syncmon is geschreven door Ben Bierens voor het Virtual Reality Lab van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Vragen? Suggesties? Mail me: ben.bierens@student.fontys.nl