Stereoscopy in de Cave

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Het principe

Stereoscopy in VR houdt in dat er voor mensen die stereoscopisch kunnen zien er voor beide ogen een ander beeld gepresenteerd wordt zodat twee platte 2D plaatjes gezien wordt als een 3D scene.

In het volgende plaatje wordt geillustreerd hoe een persoon met twee ogen naar een scherm kijkt, en waar op dat moment het virtueel 3d object zich bevindt als je het in de echte wereld zou plaatsen. In dit geval is het virtueel 3d object dus enige afstand achter het zichtbare projectiescherm geplaatst. Als je alleen maar controle over wat er op het projectiescherm afgebeeld wordt hebt, hoe kun je dan de illusie creeeren dat er iets verder dan dat projectiescherm staat?

Situatie1.PNG


Een belangrijke cue voor ons om diepte te kunnen zien is het feit dat ons rechter en linker oog de wereld net iets verschillend van elkaar zien. Bij ons linker oog zien wij objecten iets meer naar links verschoven, en bij ons rechter oog zien wij objecten iets meer naar rechts verschoven. De verschillen tussen beide beelden worden in onze hersenen gebruikt om verschil in diepte te zien in de werkelijkheid. We kunnen hier gebruik van maken.

Situatie1b.PNG


Het virtueel 3d object dat verder in de diepte staat dan ons projectiescherm kan dusdanig afgebeeld worden door gebruik te maken van het feit dat als onze twee ogen verschoven beelden te zien krijgen, dat we automatisch diepte detecteren.

Het beeld dat dan op het projectiescherm afgebeeld wordt lijkt dan hier op.

Situatie1c.PNG


Wat je meteen op zal vallen is dat er maar weinig kleuren worden gebruikt in dit plaatje. Hier is een reden voor. Het is namelijk van belang dat 1 plaatje op het ene oog valt en een ander plaatje op het andere oog. Hier kun je voor zorgen door het dragen van brillen die glazen hebben die het licht filteren. Als rood licht niet door het rechterglas naar binnen kan, en groen licht niet door het linkerglas naar binnen kan, dan kun je ervoor zorgen dat beide ogen twee verschillende plaatjes voorgeschoteld krijgen. Daarom moet je in de CAVE altijd een stereoscopische bril dragen.


Het effect

Als je je bedenkt dat 1 object voor twee beelden vanuit twee verschillende perspectieven wordt getekent dan kun je je al bedenken dat objecten die op verschillende afstanden van elkaar af staan ook op verschillende verschuivingen van elkaar getekent worden.

Situatie2.PNG


De twee virtuele objecten zijn even groot. Merk op dat de verschuiving bij 1 groter is dan bij 3 en dat de verschuiving bij 2 groter is dan bij 4.

Situatie3.PNG


Je kunt hier duidelijk zien dat de positie van het virtuele object erg bepalend is voor de mate van verschuiving tussen het linker en rechter beeld.

Situatie3b.PNG