Prototype engine

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Dit project is een port van een eenvoudige 3D engine naar de cave. De gebruiker kan door het level lopen, en met behulp van de wiimote en nunchuck het level transleren, respectievelijk draaien.

Er wordt gebruik gemaakt van het experimentele lollipop model. De gebruiker wordt gerepresenteerd door een bol bij zijn of haar hoofd. Het lichaam wordt gerepresenteerd door een veer. Het is vaak mogelijk voor de gebruiker om zich te verplaatsen naar plekken die eigenlijk helemaal niet bereikbaar moeten zijn. Zo kan de gebruiker zijn hoofd in een zuil zetten. Het lollipop model blijft wachten totdat de gebruiker weer terugkomt waar hij of zij vandaan kwam. Het lollipop model verplaatst zich door de eerste afgeleide (snelheid) aan te passen. Het model volgt daarom niet exact de bewegingen van de gebruiker.

  • De hoogte past zich aan aan de positie van de gebruiker
  • Het is mogelijk om met de wand op een bal te richten en deze te manipuleren doormiddel van de B toets op de wiimote.
  • Ballen botsen met elkaar.
  • Ballen botsen met de lollipop. Hierdoor is het mogelijk ballen te koppen.
  • Rotatie met nunchuck is niet getest door afwezigheid nunchuck


Pengine screenshot thumbnail.png


Prototype engine maakt gebruik van de Fontys VR-Cave Daemon.