Prototyoe engine 2

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Prototype engine 2 is een naar de cave geporte rendering engine die gebruik maakt van een OpenGL 2.0 shader. Er worden diffuse (texture) maps gebruikt, lightmaps (voor diffuse reflectie), speculaire kleur en exponent maps. Dit alles zou de ervaring wat realistischer moeten maken. Gebruik de wiimote en de nunchuck om te navigeren. Er zit geen interactie in de demo.

Het level dat geladen is, is een Quake 3 BSP map. Deze demo maakt gebruik van de Fontys VR-Cave Daemon.