Problemen met Flock of Birds oplossen

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Algemeen

Voor gebruik van de Flock of Birds is een straight RS232 kabel nodig, waarvan alleen pin 2,3 en 5 zijn aangesloten.

Lampjes blijven branden

Het lampje op de FOB-units hoort bij aanzetten 5 keer kort te knipperen. Is dit niet het geval (het lampje blijft bijvoorbeeld branden), volg dan de volgende procedure om de FOB opnieuw in te stellen:

FOB setup First, we need to make sure that all the units are in normal addressing mode. When you turn the ERC power on or switch from Standby to Fly with the Flocks, the indicator light on the front panel should blink 5 times and then go out. If this isn't the case with any of the units, perform the following operation.

Setting Normal Addressing Mode

1. Power Off or Toggle Switch to Standby

2. All 8 dipswitches in UP position

3. Put dipswitches 4,5,6 and 8 DOWN

4. Power On or Toggle Switch to Fly (Indicator Light blinks continuously)

5. Power Off or Toggle Switch to Standby

6. All 8 dipswitches in UP position

7. Master unit 1,2,3 and 7 DOWN

8. First Slave 1,2,3, 6 DOWN

9. Second Slave 1,2,3,6,7 DOWN


Alle platformen kunnen geen verbinding maken

Als er via geen enkel platform verbinding gemaakt kan worden en er is niks veranderd aan de benodigde files, dan moet het complete systeem opnieuw worden gestart in de juiste volgorde.

1. Schakel de FOB uit.

2. Geef via de "Caveserver" applicatie het commando tot opnieuw starten, maar annuleer dit voor de server.

3. Als de clients opnieuw zijn gestart, moet de server opnieuw worden gestart.

4. Wanneer de server is herstart kan het voorkomen dat de clients geen verbinding maken met de "Caveserver" applicatie (start in dit geval handmatig via VNC Start --> StartUp --> CaveClient.exe op alle clients).

5. Als de clients zijn aangemeld kan de FOB worden aangezet.

FOB functioneert onstabiel

Indien de FOB telkens (half) uitvalt en constante waarden teruggeeft, dan is dit mogelijk te verhelpen door met de bovenste knopjes van de twee birds te spelen.

De master van de FOB heeft een main switch. Indien het FOB probleem niet opgelost wordt door de main switch te resetten, dan is het een optie om de bovenste knopjes van beide birds aan en uit te setten ``fly, standby, fly. Dit is mogelijk een oplossing voor het probleem.

Latency

Omdat de serverpc geen seriele poort heeft is de seriele kabel van de FOB in eerste instantie via een USBpoort op server aangesloten. Bij testen bleek er een vertraging van c.a. 3 seconden tussen beweging en het renderen van het beeld te zijn. Niet echt realtime dus :(. Het vervelende was dat het ontstaan van de optredende vertraging niet goed traceerbaar was. Soms binnen enkele minuten soms wel 'n kwartier. Door het verwijderen van de usbconverter en het plaatsen van een seriele kaart lijkt het probleem opgelost.