Perlin

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Perlin is een applicatie die een seamless terrein weergeeft. De gehele scene is gegenereerd op basis van 32-bits getal. (Er zijn 2^32 scenes.) (Er wordt er maar een getoond, de scenes vertonen veel gelijkenis.) Perlin gebruikt een techniek om de scene te transleren zonder het gebruik van een controller. Dit moet nog nader omschreven worden.

Er is een doxygen handleiding besckikbaar van perlin [1].


Perlin maakt gebruik van de Fontys VR-Cave Daemon.