Gebruik en onderhoud van de website

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Technische details

De FontysVR website maakt gebruik van versie 1.5.x van het Joomla! contentmanagementsysteem (CMS).

Via de frontend (website) of backend (administratie gedeelte) kunnen gebruikers die daar rechten toe hebben, wijzigingen aanbrengen in de site. Via de frontend kunnen sommige artikelen en pagina's direct worden aangepast. Via de backend kan de gehele site worden beheerd.

Joomla! kan op verschillende manieren worden uitgebreid; door middel van modules, componenten of plugins. Een uitleg over hoe Joomla nu precies werkt en wat het verschil is tussen deze elementen, wordt uitgelegd op deze wikipedia pagina

De backend is te bereiken op http://fontysvr.nl/administrator. Let op: je hebt hier de juiste rechten voor nodig. Heb je die niet en meen je die wel te moeten hebben, neem dan contact op met de beheerder van de website.

De functie van deze website is tweeledig. In de eerste plaats dient de website als een presentatiemiddel naar de buitenwereld. Belangstellenden krijgen op deze manier inzicht in wat er zoal in het VR-Lab gebeurt en wat wij voor deze partijen kunnen betekenen. De tweede functie van de website is het ondersteunen van de werkzaamheden binnen het VR-Lab. Het hoofddoel hierbij is het organiseren en structureren van zoveel mogelijk relevante, (technisch) inhoudelijke informatie.

De website kent een gebruikerssysteem. Extra functionaliteiten zijn beschikbaar voor geregistreerde gebruikers met voldoende rechten. Deze gebruiksersaccounts en rechten worden op aanvraag toegekend. Bezoekers kunnen zich niet zelf registreren.

Basisfuncties

De website beschikt over de volgende basisfuncties die beschikbaar zijn voor alle bezoekers:

 • Welkomstpagina: Algemene uitleg over het VR-Lab van Fontys
 • Het VR-Lab: Een gedetailleerde beschrijving van het Fontys VR-Lab
 • Projecten: Een overzicht van de verschillende projecten die worden uitgevoerd binnen het VR-Lab. Eventueel voorzien van links naar individuele projectpagina's.
 • Diensten: Een overzicht van diensten die Fontys aan externe partijen kan leveren binnen het VR-Lab. Onderdeel hiervan is de mogelijkheid voor bezoekers om een aanvraag te doen om een periode in de CAVE te boeken.
 • Contact: Contactinformatie van medewerkers van het VR-Lab

Functies voor geregistreerde gebruikers

Een aantal functies van de website zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Niet alle geregistreerde gebruikers hebben toegang tot dezelfde functionaliteiten; dit is afhankelijk van hun rechten. De volgende speciale functies zijn op de website aanwezig:

 • Wiki: De wiki waar dit artikel op te vinden is, is alleen beschikbaar voor leden van het VR-Lab.
 • Projectmanagement: De projectmanagement-module is alleen beschikbaar voor leden van het VR-Lab. Deze module maakt gebruik van het open source pakket ProjectPier. Deze module bevat een overzicht van alle lopende en reeds afgeronde projecten, de mensen die hieraan werken, planningen, mijlpalen enzovoorts.
 • Boekingsbeheer: De VR-Lab beheerders hebben toegang tot een uitgebreidere versie van de boekingspagina, waarmee zij controle hebben over de boekingen die worden gedaan.


Gebruikte plugins, modules en componenten

Componenten

 • Eventlist: Component dat wordt gebruikt voor het boeken van ruimte in de CAVE. link naar website
 • JoomlaWiki: Brug naar mediawiki voor Joomla. Dit is het component dat je nu bekijkt. link naar website
 • Resource booking: Component dat gebruikers in staat stelt een verzoek in te dienen om tijd in de CAVE te boeken. Maakt intern gebruik van Eventlist. link naar de website
 • WLXT / wrapper login: Component dat het mogelijk maakt om gebruikersaccounts van verschillende softwarepakketten aan elkaar te koppelen, zodat een gebruiker maar 1 keer hoeft in te loggen. Dit component wordt op deze website gebruikt om ProjectPier accounts aan Joomla accounts te koppelen. link naar website

Modules

 • SignalLogin: Aangepaste module voor inloggen van gebruikers. Deze module is te zien rechts onder aan iedere pagina. link naar de website
 • Eventlist CalendarQ: Module die een kalender weergeeft op basis van de gegevens in het Eventlist component. link naar website
 • Search: Zoekmodule; zichtbaar rechtsboven iedere pagina.
 • Menu's: Hoofdmenu aan de bovenkant, submenu's aan de linkerkant.


Bijwerken van de website

Doordat de website gebruik maakt van het Joomla CMS, is deze gemakkelijk bij te werken. Een aantal taken moet via de backend (http://fontysvr.nl/administrator) worden uitgevoerd en een aantal andere taken kan via de frontend worden uitgevoerd.

Backend

Toevoegen van een nieuwe Joomla gebruiker

Site > User Manager > New

Gebruikers die toegang moeten krijgen tot Projectpier en de wiki (met edit-rechten), maar de website zelf niet mogen kunnen wijzigen, moeten de status 'registered' krijgen.

Toevoegen van een nieuwe Projectpier gebruiker

Vanuit Projectpier kan een gebruiker met administrator rechten een nieuwe gebruiker aanmaken. Dit kan via:

Administration > Add User

Bij voorkeur worden detzelfde gebruikersnaam en wachtwoord gekozen als voor het Joomla-account van deze gebruiker. Dit is echter niet noodzakelijk.

Koppelen van Joomla en Projectpier gebruikersaccounts

Nu een gebruiker een account heeft op beide systemen, kunnen de accounts gekoppeld worden, zodat de gebruiker alleen hoeft in te loggen op de website.

Dit kan met de Joomla backend via:

Components > WLXT > Users > New

Hier kan vervolgens de Joomla gebruiker worden gekozen uit een lijst. Als de gebruikersnaam en het wachtwoord van het projectpier account hezelfde zijn als van het Joomla account, dan hoeft er verder niks te worden ingesteld. Is dit niet het geval, dan kunnen deze worden ingevuld als custom username/password.

Een nieuwe pagina toevoegen

Content > Article Manager > New

Ieder pagina op de website is een artikel. De inhoud van dit artikel kan via de backend worden ingevuld, maar kan ook later via de frontend worden aangepast (mits ingelogd als gebruiker met voldoende rechten).

Section moet worden ingesteld op: uncategorised

Naar de nieuwe pagina linken vanuit het menu

Menus > Menu Manager > 'Menu Item(s) symbool' > New

De volledige menustructuur van de website kan hier worden bepaald. Deze structuur kent twee niveau's. Items op het eerste niveau verschijnen in de bovenste balk. Items op het tweede niveau verschijnen in het menu aan de linkerkant.

Een menu-entry kan worden gelinkt naar een aantal verschillende soorten pagina's. In dit geval kiezen voor

Articles > Article Layout

Vervolgens kan onder Parameters (Basic) de gewenste pagina worden geselecteerd. Onder Menu Item Details kan met Title de tekst die in het menu zal verschijnen worden bepaald. Onder Parameters (System) moet de titel van de pagina worden ingevuld (Page Title).

Met behulp van de Parent Item eigenschap, kan worden bepaald of een item zich op het eerste of tweede niveau bevindt.

Zichtbaarheid van het menu aan de zijkant instellen

Voor sommige pagina's is het wenselijk, of juist niet wenselijk om het tweede menu aan de linkerkant weer te geven. Bij het aanmaken van een nieuwe pagina, zal het menu standaard niet getoond worden.

De zichtbaarheid van het menu kan per pagina worden ingesteld via:

Extensions > Module Manager > Menu > Menu Assignment > Menu Selection

Hier kan worden geselecteerd op welke pagina's het menu zichtbaar moet zijn.

Frontend

Het bewerken van een pagina

Via het bewerk-icoontje, kan een pagina worden bewerkt. De titel van de pagina wordt hierbij genegeerd, deze is in te stellen bij het menu-item dat naar de pagina linkt.

CAVE boekingen beheren

Diensten > VR CAVE boeken > Administrator

De administrator link is beschikbaar als je bent ingelogd en over administrator rechten beschikt. Via dit paneel kunnen CAVE boekingen worden geaccepteerd, geweigerd of gewijzigd.

Let op: Bij het bezettingsoverzicht kan ook direct een nieuw evenement (boeking) worden toegevoegd. Deze optie moet echter niet worden gebruikt, omdat er dan geen rekening wordt gehouden met dubbele boekingen. Alle boekingen van de CAVE dienen middels het formulier gedaan te worden.