FOB Driver

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Er zit verschil tussen compileren met MS Visual Studio 2005 en 2008. Aangezien de programma's gebaseerd zijn op de FOB Driver die gecompileerd is met Visual Studio 2005 moet de driver ook altijd met Visual Studio 2005 worden gecompileerd, anders werkt de FOB niet. Een juiste backup van deze drivers zijn terug te vinden in de map CaveSoftware/Driver Backup op SVN onder revisie 21.