CAVE Storyboards

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Storyboards

Hier te vinden zijn de storyboard files die het gebruik en design van de CAVE moeten duidelijk maken. Deze storyboards zullen binnenkort aan de muren in het lokaal van de CAVE hangen (3.94c).


Navigating

Navigating

  • Gebruik de WiiMote's D-pad om vooruit, achteruit en zijwaarts door de scene te bewegen.
  • Gebruik de WiiMote's Thumbstick om rond om je heen te kijken.


Viewing

Viewing 1

  • De CAVE laat een scene altijd vanuit een bepaald oogpunt zien. Dit oogpunt willen we tonen aan de hand van een icoon. Maar kunnen we de CAVE wel beschouwen als een normaal oogpunt?


Viewing 2

  • Zo zou je de gebruiker van de CAVE kunnen 'bespieden'. Zijn oogpunt in de scene is te volgen door anderen buiten de CAVE.


Interacting

Interacting 1

  • Is het mogelijk/handig om objecten in de CAVE te selecteren aan de hand van 'touch'?


Interacting 2

  • Is het misschien niet handiger om een soort oneindig lange aanwijsstok te gebruiken?


Interacting 3

  • Drag en dropping in een 3D omgeving. Is het wel zo makkelijk?


Interacting 4

  • Een nieuwe intuitieve manier van het schalen van objecten?


Interacting 5

  • Er zijn meerdere mogelijkheden mogelijk voor roteren. Hier is er eentje van. Zijn er misschien betere?


w.i.p.

Usability

w.i.p.


Managing Projets

w.i.p.


User Interfaces

w.i.p.


Development

w.i.p.


Hardware

w.i.p.


Software

w.i.p.