Beamer start niet

From Fontys VR-Wiki
Jump to: navigation, search

Oplossing

Als de beamer niet wil starten en het lampje bovenop de beamer niet aan wil, dan moet hoogst waarschijnlijk de firmware van de bios worden geflasht.
Dit kun je op de volgende manier doen:

- Haal de voedingskabel uit de beamer.

- Sluit de seriële kabel(RS 232) op de beamer aan en de server (de poort van de FOB is COM 3).

- Ga naar http://www.projectiondesign.com/Default.asp?CatID=1440 en download de firmware voor het "F20 SX+ PW392 Infitech" model.

- Pak de bestanden uit en voer het .exe bestand uit.

- Selecteer de juiste poort en configuratie.

- Selecteer eerst de "bootcode.inf" en klik vervolgens op flashen.

- Sluit de voedingskabel van de beamer weer aan (het flashen start nu).

- Als deze voltooid is moet de voedingskabel weer uit de beamer.

- Selecteer nu "appcode.inf" en klik op flashen.

- Sluit de voedingskabel van de beamer weer aan.

- Wanneer het flashen is voltooid moet de beamer weer een reset krijgen door de voedingskabel los te koppelen, ongeveer 5 seconden te wachten en dan weer aan te sluiten. De beamer zal nu (kan een aantal minuten duren) weer starten en het lampje bovenop de beamer zal weer donker geel oplichten.